Üniversite kayıt için gereken belgeler neler?

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların temin etmesi gerekenler resmi sitelerinde yayınlananlardır.Ancak genelde olması gereken belgeler;
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş, ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge
- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

Yorum Yapın

Required